Back to pinyin index

WA WA1 WA2 WA3 WA4 WAI1 WAI3 WAI4 WAN1 WAN2 WAN3 WAN4 WANG1 WANG2 WANG3 WANG4
WEI WEI1 WEI2 WEI3 WEI4
WEN WEN1 WEN2 WEN3 WEN4 WENG1 WENG3 WENG4
WO WO1 WO3 WO4
WU WU1 WU2 WU3 WU4